Phê duyệt Đơn từ, Tờ trình, Hồ sơ

Số hóa & Tự động hóa quy trình phê duyệt Chuẩn hóa & kết nối hàng trăm quy trình phê duyệt trong doanh nghiệp của bạn tại một nơi duy nhất.

phe-duyet-don-tu-to-trinh-ho-so-sharepoint-app

Vì sao sử dụng ứng dụng đăng ký xe

  • Doanh nghiệp vẫn chưa có một công cụ quản lý các đợt phát hành trái phiếu, quản lý khách hàng và quản lý các hợp đồng mua bán

  • Doanh nghiệp vẫn chưa có một công cụ quản lý các đợt phát hành trái phiếu, quản lý khách hàng và quản lý các hợp đồng mua bán

null
  • Doanh nghiệp vẫn chưa có một công cụ quản lý các đợt phát hành trái phiếu, quản lý khách hàng và quản lý các hợp đồng mua bán

  • Doanh nghiệp vẫn chưa có một công cụ quản lý các đợt phát hành trái phiếu, quản lý khách hàng và quản lý các hợp đồng mua bán

null

GÍA TRỊ ỨNG DỤNG

Giảm đến 70% thời gian xử lý – Tiết kiệm đến 50% chi phí
null

Số hóa quy trình

Hơn 150 quy trình mẫu sẵn sàng đưa vào sử dụng giúp doanh nghiệp nhanh chóng số hóa quy trình – thay thế quy trình giấy, email tốn kém thời gian và chi phí.
null

Minh bạch hóa thông tin

Tất cả các thông tin được lưu vết, hiển thị trên hệ thống và các Báo cáo thống kê tường minh giúp người dùng dễ dàng theo dõi luồng/kết quả công việc – Đảm bảo tính tuân thủ của nhân viên
null

Cải tiến quy trình

Thông tin rõ ràng, tường minh giúp Doanh nghiệp dễ dàng nhận ra các điểm yếu, điểm mù trong quy trình để dần cải tiến, tối ưu và chuẩn hóa quy trình
null

Khởi tạo tờ trình, hồ sơ phê duyệt

Cho phép tùy chỉnh các mẫu biểu số hóa, tài liệu mẫu, cấu trúc tài liệu mẫu – Lựa chọn & điều chỉnh quy trình phê duyệt.
null

Quy trình phê duyệt linh động

Cung cấp đầy đủ tính năng:
• Phê duyệt
• Từ chối
• Yêu cầu bổ sung
• Hỗ trợ soát xét….

Khả năng linh động điều chỉnh quy trình:
Thêm, thay đổi, bỏ qua người phê duyệt, bước phê duyệt.

null

Theo dõi tiến trình

Hiển thị tiến trình xử lý & lịch sử phê duyệt.

Hỗ trợ in lịch sử phê duyệt sau khi hoàn tất quy trình.

null

Báo cáo thống kê

Thống kê tờ trình phát sinh theo thời gian, theo loại, theo đơn vị…

Báo cáo vi phạm SLA,…

null

Tích hợp chữ ký số

Khả năng tích hợp chữ ký số cho phép Doanh nghiệp thay thế hoàn toàn quy trình giấy.
null

Quản lý quy trình linh hoạt

Cho phép linh động thiết lập Loại tờ trình, Mẫu biểu số hóa, Quy trình mẫu, …

Không giới hạn số lượng quy trình, các bước phê duyệt trong quy trình.

null

Câu hỏi thường gặp

Công ty chúng tôi là Tổng công ty gồm nhiều Công ty thành viên thì sử dụng phần mềm như thế nào?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Hệ thống cho phép phê duyệt song song hay phê duyệt tuần tự?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Phần mềm có cho phép các đối tượng tham gia quy trình phê duyệt cùng ký vào văn bản không?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Trường hợp sau khi trình ký xong mà phát hiện ra quy trình bị sai/thiếu thì có thể điều chỉnh lại quy trình không?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Phần mềm có cho phép hủy ngang quy trình đang xử lý không?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Công ty tôi có đầy đủ các quy định về phân cấp thẩm quyền và quy trình phê duyệt. Có thể áp dụng các quy định này trên phần mềm không?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Chúng tôi có thể yêu cầu điều chỉnh tính năng phần mềm theo nhu cầu không?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Thời gian triển khai và dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm này như thế nào?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Chi phí phần mềm như thế nào?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn