Đặt phòng họp

Quản lý tài nguyên phòng họp hiệu quả

Vì sao sử dụng Ứng dụng Đặt phòng họp ?

  • Nhân viên không tự tra cứu được lịch sử dụng phòng họp, tốn thời gian trong việc đặt phòng.

  • Lãng phí nguồn lực: Nhân viên hành chính mất nhiều thời gian trong việc tổng hợp, sắp xếp lịch họp.

  • Sự cố đặt phòng họp chồng chéo, chen lịch, nhầm lịch ảnh hưởng đến kế hoạch công việc.

null
  • Cho phép CBNV xem lịch sử dụng phòng họp, tìm kiếm các phòng họp trống phù hợp yêu cầu và đặt phòng họp.

  • CBNV chủ động đặt phòng họp theo nhu cầu. Tính năng hỗ trợ hủy lịch họp và thay đổi giờ họp.

null

GIÁ TRỊ ỨNG DỤNG

Tối ưu công tác quản lý phòng họp
& Giảm lãng phí cho Doanh nghiệp
null

Tối ưu quy trình & công việc

Tăng tốc và sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình quản lý phòng họp, đăng ký lịch họp và tổ chức họp.
null

Giảm lãng phí

Giảm đáng kể thời gian cho nhân viên và Bộ phận hành chính trong việc quản lý phòng họp, đăng ký và theo dõi lịch họp.
null

Loại bỏ lỗi phát sinh

Loại bỏ các lỗi phát sinh thường gặp như kẹt phòng, lên lịch họp trùng cho nhiều cuộc họp cùng lúc.
null

Lịch sử dụng phòng họp

Lịch sử dụng tất cả các phòng họp được tập trung hiển thị tại một màn hình duy nhất.
null

Tìm kiếm phòng họp

Tìm kiếm phòng họp theo nhiều tiêu chí: địa điểm, thời gian trống, sức chứa, thiết bị hỗ trợ
null

Đặt phòng họp & dịch vụ hỗ trợ

Cho phép đặt phòng họp và các dịch vụ hỗ trợ như trà, hoa, nước, máy chiếu,…

Hỗ trợ tính năng đặt phòng họp định kỳ

null

Thiết bị hiển thị thông tin phòng họp

Thiết bị tự động hiển thị những thông tin quan trọng: tên, nội dung, thời gian và cuộc họp tiếp theo

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn